Ayo Meningkatkan Mutu Sekolah…!!

Ayo Meningkatkan Mutu Sekolah…!!

SD Negeri Pancoran 03 Pagi – Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN Pancoran 03 Pagi memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dampak workshop penyusunan penilaian High Order Thinking Skill (HOTS) yang diberikan kepada tenaga pendidik SDN Pancoran 03 Pagi antara lain tenaga pendidik memahami penilaian HOTS, memahami kaidah penyusunan soal HOTS dan mampu menyusun penilaian HOTS dalam proses pembelajaran. Dalam […]

Read Me